Drukuj

ORGANY SPÓŁKI :

Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Miasta Jerzy Bauer

Prezes Zarządu Spółki – Mirosław Przastek

Rada Nadzorcza Spółki: