Tbs_Page_logo2.jpg
 
Opis zdjęcia 1  

 
17 listopada 2023 r. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Piaskowa – Wołodyjowskiego. To 27 nowych lokali mieszkalnych. Jak podkreśla burmistrz Jerzy Bauer - nad listą rodzin i osób szczególnie potrzebujących nowego lokalu Komisja Mieszkaniowa pracowała od maja do października b.r. W jej skład weszli przedstawiciele Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Po wnikliwym przeanalizowaniu sytuacji mieszkaniowej wszystkich wnioskujących, w tym wizytach w mieszkaniach, Komisja przekazała burmistrzowi rekomendacje ws. przydziału lokali. W najbliższych dniach wskazania trafią do wybranych rodzin i rozpocznie się zasiedlanie mieszkań.


Inwestycja warta ponad 5 mln złotych dofinansowana została w kwocie 4 132 202,50 zł ze środków budżetu państwa polskiego, a dokładnie z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Łączna powierzchnia mieszkań to 890,98 m2, w tym dwa lokale dla osób niepełnosprawnych oraz 515,35 m2 części wspólnych i komórek lokatorskich.

Budynek powstał w ramach całości zadania inwestycyjnego: „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi na wynajem…”, w którym powstanie kolejnych 27 lokali socjalnych mieszkalnych na wynajem. Wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną stanowić to będzie Etap II inwestycji. Umowa z BGK na Etap II jest już podpisana.
Budowa trwała od lutego 2022 r. do połowy października 2023 r.
Burmistrz Jerzy Bauer składa podziękowania Wykonawcy - Przedsiębiorstwu Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt z Ostrołęki, Inwestorowi Zastępczemu - Towarzystwu Budownictwa Społecznego, który na co dzień nadzorował budowę oraz licznym Pracownikom Urzędu Miasta zaangażowanym w długi proces realizowania inwestycji - począwszy od wniosku do BGK na współfinansowanie, poprzez procedury przetargowe, realizację budowy, jej odbiór aż po rozliczenie.
Odbiór techniczny z przedstawicielami Inwestora, Inwestora Zastępczego, wszystkich inspektorów oraz Wykonawcy i wszystkich kierowników robót odbył się 20 października 2023 r. Na podstawie sporządzonych protokołów, badań, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokonanych w trakcie odbiorów oględzin i sprawdzeń nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy a roboty budowlane i instalacyjne związane z budową zostały zrealizowanie zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę i zatwierdzoną dokumentacją budowlaną.

Zdjęcie Opis
Opis zdjęcia 1  
Opis zdjęcia 1 Opis zdjęcia 2
Opis zdjęcia 1  
Opis zdjęcia 1 Opis zdjęcia 2
Opis zdjęcia 1  
Opis zdjęcia 1 Opis zdjęcia 2
Opis zdjęcia 1  
Opis zdjęcia 1 Opis zdjęcia 2
Opis zdjęcia 1  
Opis zdjęcia 1 Opis zdjęcia 2
Opis zdjęcia 1  
Opis zdjęcia 1 Opis zdjęcia 2
Opis zdjęcia 1  
Opis zdjęcia 1 Opis zdjęcia 2
Opis zdjęcia 1  
Opis zdjęcia 1 Opis zdjęcia 2

PRZETARGI i KONKURSY

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu