Tbs_Page_logo2.jpg
 

Firma :

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 20
07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP : 759-160-90-43 REGON 551321789
Bank : PKO S.A. Ostrów Maz. nr rach. 69 1240 5628 1111 0000 5070 3528
Nr KRS : 0000203280  

telefony :
Sekretariat : 29 644 32 55  
Administracja Budynków : 29 644 32 90, 29 644 32 91 
Obsługa klienta : 29 644 32 93, 29 644 32 92

 Strona www : http://www.tbsostrow.pl

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

 

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania  danych  osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych Klientów jest TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Kościuszki 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

 

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu